Перелік освітніх програм
Даний перелік представлено для ознайомлення з можливістю вибору освітньої програми з подальшим проходженням навчання за обраним варіантом
|
Здобуття вищої освіти
Освітні програми, що передбачають одержання документу про здобуття вищої освіти
Освіта в Україні
(за рівнем бакалавра)
(014) Середня освіта (за спеціалізаціями)
(017) Фізична культура і спорт
(022) Дизайн
(035) Філологія (Переклад)
(035) Філологія (Мова і література (англійська)
(051) Економіка (Економіка підприємства)
(051) Економіка (Економічна кібернетика)
(053) Психологія
(061) Журналістика (Видавнича справа та редагування)
(061) Журналістика (Журналістика та соціальні комунікації)
(061) Журналістика (Реклама та зв'язки з громадськістю)
(071) Облік і оподаткування (Облік і аудит)
(072) Фінанси, банківська справа та страхування
(073) Менеджмент
(073) Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)
(075) Маркетинг
(081) Право
(121) Інженерія програмного забезпечення
(193) Геодезія та землеустрій
(231) Соціальна робота
(241) Готельно-ресторанна справа
(242) Туризм
(293) Міжнародне право

Освіта в Україні
(за рівнем магістра)
011) Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)
(014) Середня освіта (за спеціалізаціями)
(017) Фізична культура і спорт
(022) Дизайн
(035) Філологія (Переклад)
(035) Філологія (Мова і література (англійська)
(051) Економіка (Економіка підприємства)
(051) Економіка (Економічна кібернетика)
(053) Психологія
(061) Журналістика (Видавнича справа та редагування)
(061) Журналістика (Журналістика та соціальні комунікації)
(061) Журналістика (Зв’язки з громадськістю)
(061) Журналістика (Медіа-комунікації)
(071) Облік і оподаткування (Облік і аудит)
(071) Облік і оподаткування (Оподаткування)
(072) Фінанси, банківська справа та страхування
(073) Менеджмент (Адміністративний менеджмент)
(073) Менеджмент (Бізнес-адміністрування)
(073) Менеджмент (Менеджмент і адміністрування)
(073) Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності)
(073) Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування)
(073) Менеджмент (Управління навчальним закладом)
(074) Публічне управління та адміністрування (Державна служба)
(075) Маркетинг
(081) Право
(121) Інженерія програмного забезпечення
(193) Геодезія та землеустрій
(227) Фізична терапія, ерготерапія (Фізична реабілітація)
(231) Соціальна робота
(241) Готельно-ресторанна справа
(242) Туризм
(262) Правоохоронна діяльність
(293) Міжнародне право

Освіта в Польщі
(за рівнем бакалавра)
Напрям підготовки: Менеджмент
Спеціальності (спеціалізації):
- Економіка та організація підприємства
- Менеджмент в адміністрації
- Управління безпекою
- Управління персоналом
- Логістичний менеджмент
- Менеджмент агробізнесу
- Менеджмент туризму
Напрям підготовки: Адміністрація
Спеціальності (спеціалізації):

- Адміністрація та місцеве самоврядування

- Митне та податкове адміністрування
Напрям підготовки: Педагогіка
Спеціальності (спеціалізації):

- Військова освіта та громадська безпека

- Кримінальна та криміналістична педагогіка

- Догляд та інклюзивна педагогіка

- Професійне консультування

- Психологія праці та управління людськими ресурсами

Напрям підготовки: Національна безпека

Спеціальності (спеціалізації):

- Управління громадською безпекою

- Державне управління у сфері оборони

- Управління пенітенціарними підрозділами

- Управління та експлуатація безпілотних систем

- Управління безпекою транспорту
Освіта в Польщі
(за рівнем магістра)
Напрям підготовки: Педагогіка
Спеціальності (спеціалізації):

- Військова освіта та громадська безпека

- Кримінальна та криміналістична педагогіка

- Догляд та інклюзивна педагогіка

- Професійне консультування

- Психологія праці та управління людськими ресурсами

Напрям підготовки: Політологія

Спеціальність (Спеціалізація):

- Адміністрація та місцеве самоврядування

- Медіа та соціальна комунікація

- Служба прикордонного руху

- Служба повітряного руху

- Служба туристичного руху

- Політика державної безпеки

- Місцева влада та кадрова політика

- Дипломатія та міжнародні відносини

- Міграційна політика

- Політика безпеки транспорту
Освіта в Болгарії
(за рівнем бакалавра)
Напрям підготовки: Економіка
Спеціальності (спеціалізації):

- Аграрна економіка

- Фінанси

- Бухгалтерський облік

- Економіка туризму

- Бізнес і підприємництво

Напрям підготовки: Адміністрування та управління

Спеціальність (Спеціалізація):

- Бізнес-адміністрування

- Менеджмент агробізнесу

- Управління людськими ресурсами (Менеджмент персоналу)

- Управління інформаційними системами

- Корпоративна безпека

- Міжнародна комерція

Освіта в Болгарії
(за рівнем магістра)
Напрям підготовки: Економіка
Спеціальності (спеціалізації):

- Економіка і менеджмент агробізнесу

- Економіка і менеджмент агробізнесу (Безпека навколишнього середовища)

- Економіка і управління регіонами (Туризм)

- Економіка і управління регіонами (Маркетинг у публічному секторі)

- Фінанси і банківська справа

- Бухгалтерський облік і аудит

- Міжнародний бізнес

- Бізнес-логістика

Напрям підготовки: Адміністрування та управління

Спеціальність (Спеціалізація):

- Бізнес-адміністрування

- Бізнес-адміністрування (Національна безпека)

- Бізнес-адміністрування (Корпоративне лідерство)

- Муніціпальний менеджмент (Управління проектами)

- Менеджмент агробізнесу

- Арт-менеджмент

- Адміністративно-інформаційний менеджмент

- Управління інформаційними системами

- Управління людськими ресурсами (Менеджмент персоналу)

- Менеджмент охорони здоров'я

- Менеджмент продовальства та харчування

- Спортивний менеджмент

- Менеджмент і бізнес-психологія

- Менеджмент і бізнес-психологія (Корпоративне лідерство)

- Медіа-менеджмент

Заявка на консультацію
Подайте Заявку на консультації для допомоги нашими спеціалістами у виборі освітньої програми за наявними спеціальностями
Прізвище, імя, по батькові
Зазначте як до Вас звертатися
E-mail
Зазначте адресу поштової скриньки для листування
Номер мобільного телефону
Зазначте контактний номер телефону
Попередня освіта:
Зазначте варіант наявного документа про освіту
Умова зарахування:
Зазначте підставу для зарахування на навчання
Маю намір навчатися за освітньою програмою:
Зазначте варіант країни навчання, документ про освіту якої бажаєте отримати
Форма навчання:
Зазначте форму навчання, за якою бажаєте отримувати вищу освіту
Надана інформація з особистими даними буде використана адміністратором platform-online.education для формування Заявки на консультацію та її подальшої передачі фахівцям Міжнародної академії сучасної освіти "Вертекс" з метою проведення роз'яснювальної роботи із заявником.
Заявник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних» та мету збору даних.

Підвищення кваліфікації / Стажування
Навчальні курси та програми, що передбачають одержання документу про набуття та розвиток професійних, управлінських компетентностей, практичного досвіду виконання завдань та обов'язків
Підвищення кваліфікації
(коротко- та довгострокові програми навчання в Україні)
Галузь: Освіта
Програма навчання: Інноваційні методики забезпечення освітнього процесу в дистанційному форматі: сучасний стан та міжнародний досвід

Напрями:

- нормативно-правові аспекти забезпечення освітнього процесу в дистанційному форматі;

- ефективні інноваційні методики дистанційного навчання та їх впровадження в освітній процес;

- організація процесу навчання за дистанційною формою здобуття освіти.

Програма навчання: Управління навчальним закладом та організація освітнього процесу в умовах карантинних обмежень

Напрями:

- нормативно-правове забезпечення процесу управління навчальним закладом в умовах карантину;

- процедури організації режиму роботи закладу освіти у рамках змішаних форм навчання;

- порядок організації освітнього процесу за дистанційною формою здобуття освіти.

Стажування за кордоном
(програма міжнародних стажувань в ЄС: Болгарія, Польща)
Галузь: Освіта
Програма навчання: Інноваційні методики забезпечення освітнього процесу та технології навчання у вищій школі: сучасний стан та міжнародний досвід
Галузь: Державне управління
Програма навчання: Досвід європейських країн у сфері державного упраління: тенденції модернізації системи та функціонування в умовах карантинних обмежень
Заявка на проходження курсів
Подайте Заявку на консультації для допомоги нашими спеціалістами у виборі курсу навчання за програмою підвищення кваліфікації / стажування
Прізвище, імя, по батькові
Зазначте як до Вас звертатися
E-mail
Зазначте адресу поштової скриньки для листування
Номер мобільного телефону
Зазначте контактний номер телефону
Наявна освіта:
Зазначте варіант наявного документа про освіту
Умова зарахування:
Зазначте підставу для зарахування на навчання
Маю намір навчатися за програмою:
Зазначте програму навчання, документ за результатами проходження якої бажаєте отримати
Надана інформація з особистими даними буде використана адміністратором platform-online.education для формування Заявки на консультацію та її подальшої передачі фахівцям Міжнародної академії сучасної освіти "Вертекс" з метою проведення роз'яснювальної роботи із заявником.
Заявник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних» та мету збору даних.